Tijd voor weer eens een gezellige en ongedwongen familiedag. Kunnen jullie een voorstel doen?

OPEN HUIS

Een prikkelend voortraject met een leuke website.

Een evenementen terrein vol met beleving. Veel verschillende contractor’s met informatie en leuke activiteiten, een uitkijktoren met een view en een springkussen voor alle kinderen. Keuze uit een algemene rondleiding, een milieu rondleiding en zelfs een rondleiding door de controlekamers!

Na de rondleiding keerde de gasten weer terug op het evenementen terrein waar iedereen kon genieten van een hapje en een drankje. Mobiel entertainment van DJ tot fanfare en van graffiti spuiten tot clown Snorre.

De eigen brandweer kazerne was vrij gemaakt voor een spectaculaire lasershow. De beleving van de dag was wel een rit in het grootste mobiele reuzenrad van Europa. Een spectaculaire ervaring.

  •    1800 gasten
  •    Reuzenrad
  •    29 graden
openhuis bedrijf
bedrijfsactiviteiten laten zien
samenwerking bedrijven
omwonenden opendag
leuke bedirjfsdag
deuren bedrijf open zetten
gasten laten ervaren
open-huis-organiseren